XESTIÓN DE CALIDADE NA ESCOLA
 
  Esta páxina quere ser unha ferramenta dinámica da divulgación e discusión da necesidade da implantación dos modelos da xestión da calidade nos institutos de secundaria e está dirixida, principalmente, aos compoñentes da comunidade educativa do IES Vall d'Hebron de Barcelona: Alumnos/as, Nais/Pais, Profesorado e PAS.

 
 
PROPOSTA (ppt)

PRESENTACIÓN (ppt)

 


 
 
Otros idiomas web
 
Ligazóns de interese CC.AA.
 
Ligazóns de interese CC.AA. Calidade
 
 
     
Guias:    
La gestión por procesos en los centros educativos basada en la Norma ISO 9001:2000  
Excelencia en la educación. El modelo europeo de calidad aplicado a la gestión de los centros educativos

 
Calidade e
mellora continua
CURSO 2005-06
 
 
 

Outras ligazóns.
AXIA
EDUCACIÓ A LA XARXA