GESTIÓ DE QUALITAT A L'ESCOLA
 
  Aquesta pàgina pretén arribar a ser una eina dinàmica de divulgació i discusió de la necessitat de la implantació de models de gestió de qualitat a les escoles de secundària i està dirigida, principalment, als components de la comunitat educativa de l'IES Vall d'Hebron: Alumnes, Mares/Pares, Professorat i PAS.

 
 

PROPOSTA (format ppt)

PLA ESTRATÈGIC

FÒRUM

 

ACORD TRIENNAL D'APLICACIÓ DEL PLA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SERVEI EDUCATIU QUE PRESTA L'IES VALL D'HEBRON DURANT EL PERIODE 2006-2009


 
 
Altres idiomes web
 
Departaments d'Educació CC.AA.
 
Enllaços d'interés CC.AA. Qualitat
 
 
 

 
Guies:    
La gestió per processos en els centres educatius basada en la Norma ISO 9001:2000  
Excel·lència en l'educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius

 
Qualitat i millora contínua CURS 2007-08  
 
 

Enllaços d'interés
AXIA
EDUCACIÓ A LA XARXA